Menu

 

Leon Koj (1929-2006) | Projekt Instytutu Filozofii UMCS

Robert Boroch – Postać w dramacie

Robert Boroch, Postać w dramacie, Świat Tekstów • Rocznik Słupski 9 • 2011, s. 215-250.

>> Plik *pdf <<

Andrzej Wiśniewski – The Posing of Questions: Logical Foundations of Erotetic Inferences

Andrzej Wiśniewski, The Posing of Questions: Logical Foundations of Erotetic Inferences, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht-Boston- London 1995 (Seria „Synthese Library”, vol. 252, stron 255).

>> Podgląd ograniczony na Google Books <<

Wolfgang U. Dressler – Marked and Unmarked Text Strategies within Semiotically Based NATURAL Textlinguistics

Wolfgang U. Dressler, Marked and Unmarked Text Strategies within Semiotically Based NATURAL Textlinguistics, [w:] Language in context: Essays for Robert E. Longacre, red. S.J. Hwang, W. Merrifield,  Summer Institute of Linguistics, Dallas 1992, s. 5-18.

>> Plik *pdf <<

Marek Lechniak – Kilka uwag o Leona Koja koncepcji przekonań

Profesor Leon Koj podejmował rozważania nad naturą przekonań na przestrzeni kilkudziesięciu lat1, jednak jego poglądy przez ten czas nie uległy istotnej zmianie. W niniejszych uwagach najpierw krótko przedstawię zasadnicze tezy Koja dotyczące przekonań, a potem niektóre z nich poddam dokładniejszej dyskusji [...].

Marek Lechniak, Kilka uwag o Leona Koja koncepcji przekonań, [w:] ”Roczniki Filozoficzne”, 2009, 57 (2), s. 61-73.

>> Plik *pdf <<

Marek Rembierz – Leon Koj (hasło z Powszechnej Encyklopedii Filozofii)

KOJ LEON – filozof, semiotyk, logik, etyk, współtwórca i przedstawiciel logiczno-semiotycznej grupy lubelskiej, ur. 3 II 1929 w Tarnowskich Górach, zm. 27 VI 2006 w Zamościu (pochowany w Lublinie). [...]

Hasło autorstwa Marka Rembierza zamieszczne w Powszechnej Encyklopedii Filozofii, której wydawcą jest Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.

dostęp bezpośredni do pliku *pdf