Menu

 

Leon Koj (1929-2006) | Projekt Instytutu Filozofii UMCS

Leon Koj – Nazwy cudzysłowowe

Istnieją przynajmniej trzy rodzaje nazw cudzysłowowych. W pierwszym rzędzie mamy do czynienia z nazwami cudzysłowowymi napisów. Te nazwy będą nas w dalszym ciągu specjalnie interesowały. O desygnatach nazw napisów prawdziwie orzeka się jedynie własności fizyczne. Z tymi nazwami mamy do czynienia, gdy nie interesują nas semantyczne własności wyrażeń. Z taką nazwą cudzysłowową mamy do czynienia w następującym przykładzie: (1) „xz”

[...]

Tekst został opublikowany w „Studia Logica” 1964, vol. XV. Pobierz pełny tekst: Nazwy cudzysłowowe (format *pdf).

Leon Koj – Science, teaching, and values

Tytułowa pozycja udostępniona została przez Google Books. Jest to podgląd ograniczony. Artykuł pochodzi z „Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities”, 1997, Vol. 50, s. 177-120.

>> PRZEJŚCIE DO ARTYKUŁU

On comparing and evaluating scientific theories (red. Adam Jonkisz, Leon Koj)

Tytułowa pozycja udostępniona została przez Google Books. Jest to podgląd ograniczony. Praca ukazała się w serii Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities (Vol. 72, 2000).

>> PRZEJŚCIE DO KSIĄŻKI

Leon Koj – Wspaniała samotność logiki

Wielka Brytania była w dziewiętnastym wieku bogatym i potężnym państwem. Panowała nad morzami utwierdzając „Pax Britanica” przy pomocy złota i dział. Nie przejawiała wtedy większych zainteresowań sprawami europejskimi – nie chciała być wciągnięta w sprawy europejskiego kotła. Ten stan względnej izolacji nazywano trochę dumnie, trochę ironicznie – „splendid isolation” – wspaniałą izolacją, wspaniałą samotnością.

Sytuacja pewnego działu logiki, tzw. semantyki logicznej – nauki badającej w sposób zmatematyzowany stosunek języka do rzeczywistości pod pewnymi względami żywo przypomina wiktoriańską Anglię. Semantyka jest również potężnym i zasobnym potentatem – potentatem wiedzy. Po przełomowych osiągnięciach Gödla i Tarskiego w początkach lat trzydziestych rozrosła się ona do rozmiarów szanowanej przez logików i matematyków gałęzi logiki i matematyki.

[...]

Tekst został opublikowany w tygodniku „Kultura”, 31 marca 1968 roku.
Pobierz pełny tekst: L. Koj – Wspaniała samotność logiki (format *pdf)

Film: Leon Koj. Jubileusz 65-lecia

(JavaScript jest wyłączona albo używasz starej wersji Adobe Flash Player. Zainstaluj najnowszą wersję odtwarzacza.)