Menu

 

Leon Koj (1929-2006) | Projekt Instytutu Filozofii UMCS

Leon Koj – Nazwy cudzysłowowe

Istnieją przynajmniej trzy rodzaje nazw cudzysłowowych. W pierwszym rzędzie mamy do czynienia z nazwami cudzysłowowymi napisów. Te nazwy będą nas w dalszym ciągu specjalnie interesowały. O desygnatach nazw napisów prawdziwie orzeka się jedynie własności fizyczne. Z tymi nazwami mamy do czynienia, gdy nie interesują nas semantyczne własności wyrażeń. Z taką nazwą cudzysłowową mamy do czynienia w następującym przykładzie: (1) „xz”

[...]

Tekst został opublikowany w „Studia Logica” 1964, vol. XV. Pobierz pełny tekst: Nazwy cudzysłowowe (format *pdf).