Menu

 

Leon Koj (1929-2006) | Projekt Instytutu Filozofii UMCS

Leon Koj – Zasada przezroczystości a antynomie semantyczne

Zadaniem artykułu jest zbadanie antynomii semantycznych i występujących w nich nazw wyrażeń w świetle tzw. zasady przezroczystości. Według tej zasady w czasie posługiwania się słowami jako znakami dowolnych przedmiotów nasza uwaga skierowana jest na owe przedmioty, a nie na użyte słowa.

Zasada przezroczystości odgrywa naczelną rolę w dyskusjach na temat znaku. Zagadnienie antynomii semantycznych jest najważniejszym problemem semantyki. Ustalenie związku między tymi dwoma tematami powinno być interesujące. Dotychczas nie rozważano systematycznie omawianego związku. Zajęcie się tym tematem jest więc w pełni uzasadnione.

[...]

Tekst został opublikowany w „Studia Logica” 1963, vol. XIV. Pobierz pełny tekst: Leon Koj – Zasada przezroczystości a antynomie semantyczne (format *pdf).