Menu

 

Leon Koj (1929-2006) | Projekt Instytutu Filozofii UMCS

Leon Koj – Uwagi o funkcjach języka i mowy

Leon Koj, Uwagi o funkcjach języka i mowy,

Język a Kultura, tom 4, „Funkcje języka i wypowiedzi”, pod red. Jerzego Bartmińskiego i Renaty Grzegorczykowej, Wiedza o Kulturze, Wrocław 1991.

Tekst został udostępniony dzięki uprzejmości pana dr hab. Adama Pawłowskiego.