Menu

 

Leon Koj (1929-2006) | Projekt Instytutu Filozofii UMCS

Leon Koj, Dorota Leszczyńska – Czy Parmenides był ewentystą?

Leon Koj, Dorota Leszczyńska „Czy Parmenides był ewentystą?”, Analiza i Egzystencja, 2005 (1), s. 131-138.

Tekst został udostępniony na stronie internetowej czasopisma Analiza i Egzystencja