Menu

 

Leon Koj (1929-2006) | Projekt Instytutu Filozofii UMCS

Marek Lechniak – Kilka uwag o Leona Koja koncepcji przekonań

Profesor Leon Koj podejmował rozważania nad naturą przekonań na przestrzeni kilkudziesięciu lat1, jednak jego poglądy przez ten czas nie uległy istotnej zmianie. W niniejszych uwagach najpierw krótko przedstawię zasadnicze tezy Koja dotyczące przekonań, a potem niektóre z nich poddam dokładniejszej dyskusji [...].

Marek Lechniak, Kilka uwag o Leona Koja koncepcji przekonań, [w:] ”Roczniki Filozoficzne”, 2009, 57 (2), s. 61-73.

>> Plik *pdf <<