Menu

 

Leon Koj (1929-2006) | Projekt Instytutu Filozofii UMCS

Andrzej Biłat – O gramatyce, logice i systemie analitycznym języka

Andrzej Biłat „O gramatyce, logice i systemie analitycznym języka”, Paśniczek J. i in. (red.), Między logiką a etyką. Prace ofiarowane Profesorowi Leonowi Kojowi, Wyd. UMCS, Lublin, s. 95-106.

Tekst został udostępniony na stronie internetowej dr hab. Andrzeja Biłata.