Menu

 

Leon Koj (1929-2006) | Projekt Instytutu Filozofii UMCS

Wywiad z profesorem Leonem Kojem. Rozmawiała Ilona Fajfer – „Logik nie musi być nudny…”

Wywiad z profesorem Leonem Kojem. Rozmawiała Ilona Fajfer „Logik nie musi być nudny…”, „Gazeta Uniwersytecka. Miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”, numer 9 (109), czerwiec 2003.

Tekst został udostępniony na stronie internetowej czasopisma „Gazeta Uniwersytecka”

Wywiad pochodzi z czasopisma „Gazeta Uniwersytecka”