Menu

 

Leon Koj (1929-2006) | Projekt Instytutu Filozofii UMCS

Konferencja poświęcona pamięci profesora Leona Koja 2007

Pamięci Profesora Leona Koja 2007

W związku z mijającą w czerwcu br. pierwszą rocznicą śmierci Profesora Leona Koja, Wydział Filozofii i Socjologii UMCS zorganizował ogólnopolską konferencję dedykowaną pamięci Profesora.

Program konferencji, 30 czerwca (sobota) 2007
Gmach Nowej Humanistyki UMCS, sala 09.

9.30 – 10.50

Anna Brożek (UW) – Wkład Profesora Leona Koja do teorii pytań
Andrzej Wiśniewski (UAM) – Logika pytań a logika klasyczna

11.00 – 12.10

Jerzy Bartmiński (UMCS) – O Profesorze Leonie Koju z pozycji polonisty
Witold Marciszewski (UW) – Uwagi dotyczące pragmatyki logicznej
Jan Woleński (UJ) – Pragmatyka a semantyka
Jacek J. Jadacki (UW) – Erystyka a argumentacja

12.40 – 13.50

Jacek Paśniczek (UMCS) – Kontrowersje wokół zasady nieprzezroczystości
Paweł Łupkowski i Dorota Leszczyńska (UAM) – Zmiana – próba ujęcia formalnego
Urszula Żegleń (UMK) – Problemy fikcji – w nawiązaniu do poglądów L. Koja
Marek Rembierz (UŚ) – Metafilozoficzne poglądy Leona Koja

14.00 – 15.10

Adam Grobler (UO) – Uwagi na temat systemu studiów wyższych
Wiesław Walentukiewicz (UŚ) – Czy można mówić o definicjach deiktycznych zdań?
Joanna Byrska (PAT – O społecznych koncepcjach Leona Koja

15.20 – 15.40

Marek Hetmański (UMCS) – Uwagi o pragmatyce znaku
Zbysław Muszyński (UMCS) – Problem niewspółmierności w L. Koja koncepcjach języka
Kazimierz Jodkowski (UZ) – Uwagi o nieostrości. O sporze ze stanowiskiem L. Koja