Menu

 

Leon Koj (1929-2006) | Projekt Instytutu Filozofii UMCS

Archiwum kategorii "Artykuły L. Koja"

Leon Koj – A Necessary Condition for Mutual Understanding

Tytułowa pozycja udostępniona została przez Google Books. Jest to podgląd ograniczony. Tekst został opublikowany w „Semiotic theory and practice. Proceedings of the Third International Congress of the IASS Palermo, 1984″, Tom 1, (red.) Michael Herzfeld, Lucio Melazzo.
dostęp bezpośredni

Czytaj dalej ›

Leon Koj – On Defining Meaning Families

In his Philosophical Investigations (Oxford 1958, p. 31-35) Wittgenstein remarked that in natural languages there are expressions which are undefinable. The word „game” was given as an example of undefinable expressions. The meaning of this and similar words is to be grasped only by considering different kinds of games and by hearing the word in [...]

Czytaj dalej ›

Leon Koj – Zasada przezroczystości a antynomie semantyczne

Zadaniem artykułu jest zbadanie antynomii semantycznych i występujących w nich nazw wyrażeń w świetle tzw. zasady przezroczystości. Według tej zasady w czasie posługiwania się słowami jako znakami dowolnych przedmiotów nasza uwaga skierowana jest na owe przedmioty, a nie na użyte słowa.
Zasada przezroczystości odgrywa naczelną rolę w dyskusjach na temat znaku. Zagadnienie antynomii semantycznych jest najważniejszym problemem semantyki. Ustalenie związku między tymi [...]

Czytaj dalej ›

Leon Koj – Nazwy cudzysłowowe

Istnieją przynajmniej trzy rodzaje nazw cudzysłowowych. W pierwszym rzędzie mamy do czynienia z nazwami cudzysłowowymi napisów. Te nazwy będą nas w dalszym ciągu specjalnie interesowały. O desygnatach nazw napisów prawdziwie orzeka się jedynie własności fizyczne. Z tymi nazwami mamy do czynienia, gdy nie interesują nas semantyczne własności wyrażeń. Z taką nazwą cudzysłowową mamy do czynienia w następującym przykładzie: [...]

Czytaj dalej ›

Leon Koj – Science, teaching, and values

Tytułowa pozycja udostępniona została przez Google Books. Jest to podgląd ograniczony. Artykuł pochodzi z „Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities”, 1997, Vol. 50, s. 177-120.
>> PRZEJŚCIE DO ARTYKUŁU

Czytaj dalej ›