Menu

 

Leon Koj (1929-2006) | Projekt Instytutu Filozofii UMCS

Archiwum kategorii "Artykuły L. Koja"

Leon Koj – Wspaniała samotność logiki

Wielka Brytania była w dziewiętnastym wieku bogatym i potężnym państwem. Panowała nad morzami utwierdzając „Pax Britanica” przy pomocy złota i dział. Nie przejawiała wtedy większych zainteresowań sprawami europejskimi – nie chciała być wciągnięta w sprawy europejskiego kotła. Ten stan względnej izolacji nazywano trochę dumnie, trochę ironicznie – „splendid isolation” – wspaniałą izolacją, wspaniałą samotnością.

Sytuacja pewnego działu logiki, tzw. semantyki [...]

Czytaj dalej ›

Leon Koj, Dorota Leszczyńska – Czy Parmenides był ewentystą?

Leon Koj, Dorota Leszczyńska „Czy Parmenides był ewentystą?”, Analiza i Egzystencja, 2005 (1), s. 131-138.
Tekst został udostępniony na stronie internetowej czasopisma Analiza i Egzystencja

Czytaj dalej ›

Leon Koj – Uwagi o funkcjach języka i mowy

Leon Koj, Uwagi o funkcjach języka i mowy,
Język a Kultura, tom 4, „Funkcje języka i wypowiedzi”, pod red. Jerzego Bartmińskiego i Renaty Grzegorczykowej, Wiedza o Kulturze, Wrocław 1991.
Tekst został udostępniony dzięki uprzejmości pana dr hab. Adama Pawłowskiego.

Czytaj dalej ›